Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Lars Björk, Svenska Jägareförbundet och Lena Hellqvist Björnerot, Jordbruksverket. Foto: Madeleine Lewander/Tomas Magnusson

Smittskyddsavlivning för att bekämpa afrikansk svinpest

Nästa steg i arbetet med att bekämpa det pågående utbrottet av afrikansk svinpest är smittskyddsavlivning, där Jordbruksverket, i dialog med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) lägger upp en plan tillsammans med Svenska Jägareförbundet.
– Det är Jordbruksverkets ansvar att besluta om åtgärder för att Sverige så snabbt och effektivt som möjligt ska kunna utrota smittan, säger Lena Hellqvist Björnerot, Sveriges chefsveterinär Jordbruksverket.

2023-11-17

Sedan utbrottet av afrikansk svinpest i september har den smittade zonen genomsökts noggrant av jägare för att hitta vildsvinskadaver. Kärnområdet, där samtliga smittade kadaver hittats, stängslas nu in för att minska risken för att vildsvin som bär på smitta ska lämna området och sprida smittan. Stängslet minskar också risken för att friska vildsvin tar sig in i området.

– Det fanns cirka 500–1000 vildsvin i den smittade zonen vid utbrottets start, enligt Svenska Jägareförbundets och de lokala jägarnas bedömning, varav cirka 100 djur i kärnområdet. Jordbruksverkets bedömning är nu att vi har förutsättningarna att inleda arbete med smittskyddsavlivning – tack vare resultatet av jägarnas sökarbete och genom stängslingen, säger Lars Björk, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Syftet med avlivningen är att minska antalet vildsvin i området och därmed minska risken att nya vildsvin infekteras, att smittan sprids eller att smittan blir kvar i området. Målet är att på ett lugnt och systematiskt sätt och med djurvälfärdshänsyn avliva alla vildsvin i kärnområdet och kraftigt minska antalet vildsvin i den övriga delen av den smittade zonen. 

– Ju tidigare vi får kontroll över smittan desto snabbare kommer vi att kunna lätta på – och i slutändan häva – restriktionerna som innebär stora begränsningar för dem som bor och verkar i den smittade zonen. Friförklaringsprocessen styrs av gemensamma EU-regler, där det sista fyndet av smittade vildsvin är avgörande. Fram till dess att vi är friförklarade påverkas svensk grisnärings exportmöjligheter och många andra aktörer, säger Lena Hellqvist Björnerot.

Afrikansk svinpest är en mycket plågsam sjukdom med dödlig utgång för de vildsvin och tamgrisar som blir smittade. Viruset orsakar bland annat blödningar och andningssvårigheter.

– Genom att kraftfullt bekämpa smittan, på rätt plats med rätt medel, minskar vi risken för att vildsvin i zonen dör på ett plågsamt sätt, samtidigt som vi minskar risken för spridning av smittan utanför zonen, säger Lars Björk.

– Smittskyddsavlivningen med jaktliknande metoder, är nödvändig för att bekämpa smittan – men den ska genomföras med vildsvinens bästa för ögonen. Det är utvalda jägare som kommer verkställa avlivningen på ett sätt som skrämmer och stressar vildsvinen så lite som möjligt, säger Lena Hellqvist Björnerot.

Läs mer om afrikansk svinpest:
ASF Jägareförbundet
ASF Jordbruksverket
ASF SVA

Tillbaka till överblick