Svenska Jägareförbundet

Meny

Om Nationella viltolycksrådet

Fordonstrafik innebär risker att kollidera med vilda djur. Detta ger mänskliga skador och trauman. Och viltet utsätts för lidanden. Dessutom är kostnaderna betydande.

Nationella viltolycksrådet tar ett samlat grepp om dessa problem. Det blir möjligt genom de ingående organisationernas resurser, vilka inte minst består av specialistkompetenser och värdefulla kontaktnät.

Utöver den löpande verksamheten - att hantera och förebygga viltolyckor - pågår ständigt stor utveckling inom NVR. Det gäller allt från förbättringar av IT-stöd och informationskanaler, till metodutveckling vid förebyggande av viltolyckor och genomförande av trafikeftersök.


2018-11-05 2023-12-12