Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Måns Claesson

Beaglen är en medelstor, korthårig drivande hund för jakt på hare, rådjur och räv. Den väger som vuxen mellan tio och femton kilo. Mankhöjden bör vara mellan 33 och 40 cm. Den är korthårig, och vanligen trefärgad, (svart, brun och vit), eller tvåfärgad (gul och vit). Beaglen är som ras glad, vänlig och lekfull och brukar fungera utmärkt såväl med barn, som med andra husdjur.SA där den framförallt är sällskapshund.

Beaglen har fått dras med ett oförtjänt rykte från snart 40 år tillbaka att enbart vara en sällskapshund, dels på grund av sitt mycket trevliga temperament, men kanske framför allt på grund av att SKKs Guldhund på utställning 1970 var en beagle, vilket under en period ledde till en explosionsartad ökning av antalet registrerade beaglar varav många inte kom att användas till jakt. Men detta är helt missvisande idag, då mer än 95% av beagleuppfödarna är jägare och föder upp till jakt. Det registreras för närvarande omkring 300 beaglar årligen i landet.

Beagle

Foto: Inger Johansson

Livslängd

Beaglar blir ofta gamla, upp till 15 år, eller till och med mer.Beaglen hör enligt försäkringsbolagens statistik till de friskaste raserna. Sköldkörtelrubbning, diskbråck, epilepsi, höftledsdysplasi och aseptisk hjärnhinneinflammation förekommer i låg frekvens i rasen.

Rasens historik och användningsområde

Beaglar, eller beagleliknande hundar, användes för drevjakt redan "på de gamla grekernas tid". Rasens namn nämns första gången på 1400-talet. Rasens ursprungsland är England.
På många håll i världen jagar man med dem i "pack", det vill säga stora släpp om från två till upp till 30 hundar eller fler. De används i en del länder även till jakt på bland annat kanin, hjort och vildsvin.

Omskolad för svensk jakt

Till Sverige kom enstaka beaglar under 1900-talets början. Först i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet förekom någon mer systematisk import, och 1953 bildades Svenska Beagleklubben. De första beaglarna i landet kom nästan undantagslöst från de engelska jaktpacken. Omskolningen av den packdrivande engelska beaglen till den ensamjagande svenska beaglen tog några decennier, men idag försvarar beaglen på ett utmärkt sätt sin plats bland de drivande hundarna i Norden för jakt på hare, rådjur och räv.

Beaglen är en duktig drivande jakthund

Drevjakt med beagle bedrivs på så sätt att hunden släpps i jaktmarken, helst riktigt tidigt på morgonen, och får söka ut runt föraren för att hitta nattslagen efter hare, rådjur eller räv.

Den skall ta an dessa slag, helst under viss sparsam skallmarkering så att föraren vet var den är, och resa drevdjuret ur legan. Under drevet skall beaglen ha god kontakt med drevdjuret och med sitt skall markera var drevet har sin gång.

Drevskallet skall vara nyanserat, det vill säga att det av detta skall framgå hur nära drevdjuret hunden är, genom ivrigare och tätare skallgivning vid god kontakt och glesare när hunden är längre efter. Genom att beaglen håller drevdjuret i rörelse kommer detta att förflytta sig i markerna, ofta längs sina invanda stråk, och därmed kan det komma i pass för jägaren.

Allroundhund

Beaglen används idag av många jägare som allroundhund, det vill säga för drev efter såväl hare som rådjur och räv, medan andra väljer att specialisera den på något av djurslagen. Beaglen anses vara lätt att prägla på önskat viltslag. Vissa linjer har ett mycket stort rävintresse. En del individer i rasen kan med åren bli spontant rådjursrena.

Rasen har idag som regel stor jaktlust och ett bra skall, men en del beaglar kan ha ett något kort sök, en egenskap som var önskvärd vid packjakt.

Beaglen har ofta en lagom drevfart, vilket medför att drevdjuren buktar väl, och att man har drevet runt ikring sig på ett annat sätt än med mer skarpsprungna hundar.

Rasklubbens verksamhet

Rasklubben för beagle heter Svenska Beagleklubben (SBlK). SBlK är en specialklubb inom SKK. Svenska Beagleklubben har som främsta syfte att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda beaglar. Antalet medlemmar år 2008 var 1574 stycken.

300-400 jaktprovsstarter per år

Svenska Beagleklubben anordnar jaktprov runt om i landet och för närvarande görs mellan 300 och 400 starter årligen på dessa prov. För närvarande är prisfördelningen på djurslag cirka 77% harpriser, 20% rådjurspriser och 3% rävpriser.

2012-10-21 2018-09-26 Johanna Thörnqvist