Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Cilla Gylén

Bakgrund

Petiten är en drivande hund som ofta beskrivs som en ”Ängel i hemmet och en djävul i skogen”. Det är den populäraste av de 6 Basset-raser som finns representerade i Sverige och har runt 300 registreringar/år.

Rasen är i Frankrike en utpräglad packhund dvs. den skall jaga och samarbeta med flera individer. I Sverige har Petiten funnits sedan slutet på 70-talet. Det första jaktprovet med en Petit genomfördes 1984. Numera genomförs årligen cirka 200 jaktprov varav cirka 90 % går till pris.

Användningsområde

De flesta Petiter driver med glädje rådjur, hjort, räv och hare, det vill säga alla de för rasen godkända drevdjuren. Vid injagning är det viktigt att förstå sambandet med packjakt för att kunna supporta petiten att bli ensamjagande. Detta brukar sällan vara några problem och packjaktsegenskaperna sätts det stort värde på då det gör petiten mycket samarbetsvillig. Den ska arbeta med bra kontakt med föraren och släppa om drevdjuret går på långskjuts. Många som en hört en Petit glömmer inte det kraftfulla drevskallet som utmärker rasen. En utmärkande egenskap är den naturliga återgången som gör att Petiten är tillgänglig för jakt hela dagen.

Petit Basset Griffon Vendéen

Helhetsintryck

Rasen skall vara liten, livlig och robust med aningen långsträckt kropp och stolt buren svans. Petiten får ej vara stor, grov och tung. Ej heller så liten och lätt, att den påminner om en annan ras. Pälsen skall vara sträv och lång, dock inte överdrivet lång. De kräver ett visst mått av pälsvård och bör trimmas ett par gånger/år. Huvudet skall vara uttrycksfullt med väl inåtvridna, inte för långa öron och vara ansatta under ögonhöjd. Mankhöjden ligger på 34-38 cm med tolerans på +/- 1 cm för båda könen.

Uppförande/Karaktär

Rasen har blivit mycket populär då den är hela familjens hund och gärna deltar i alla familjära fritidsarrangemang. Många är mycket duktiga eftersökshundar och viltspårträning är en givande sysselsättning som passar bra när det inte är jaktsäsong.

2012-10-21 2018-09-26 Johanna Thörnqvist