Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Ted Karlsson

Smålandsstövaren är en svensk ras

Det är i mankhöjd den minsta av stövarraserna, för hanhund 46-54 cm och för tikar 42-50 cm. Det registreras ungefär 100 per år. Den ska vara i det närmaste kvadratisk och har fyra svansformer, björn- stubb- halv- och hellång svans. Färgen är svart med bruna tecken. Pälsen ska vara kraftig och frodig med kort, tät bottenull.

Jaktligt sett har den lätt för att ta upp drevdjur och den är envis. Smålandsstövaren har starka tassar och återhämtar sig snabbt och letar sig för det mesta tillbaka till jägaren. Den är en trevlig familjehund och "märks inte" i hemmet.

Allmänt om stövarraserna

Samtliga stövarraser är utpräglade jakthundar. De ska jaga hare och räv. Stövarna får inte jaga rådjur eller hjortdjur. För att kunna bedriva en ändamålsenlig jakt bör man ha ett cirka 200 ha välarronderat skogsområde, något större för rävjakt.

Stövaren jagar med skallgivning efter villebrådet, normalt ligger hunden mellan 1 minut och upp till 10 minuter efter drevdjuret.

Det jägarmässiga består av att försöka räkna ut vart haren/räven har sina övergångar och "komma i pass". Eftersom bägge djurarterna är mycket vaksamma, speciellt räven, gäller det att jägaren iakttar största försiktighet. Minsta rörelse kan spoliera ett skottillfälle.

De flesta stövarraser är markdrivare och har ett spårnoga drevsätt som inte hetsar drevdjuret. Detta har uppnåtts tack vare en målmedveten avel sedan 1950-talet där uppfödarna tillvaratagit denna egenskap.

Mentalitet

Stövarna är i regel lugna och harmoniska hundar och är därmed trevliga familjehundar. Rasen ska för den skull inte införskaffas enbart som sällskapshund. Den är mycket motionskrävande och mår väl av en grunddressyr. Stövaren är tillgiven och trogen sin matte/husse.

Enligt försäkringsbolagens statistik tillhör stövarna de friskaste raserna i landet. Den har en bruksålder upp till cirka 12 år, lite varierande mellan de olika raserna.

2012-10-21 2018-09-26