Svenska Jägareförbundet

Meny
Anna Kristensen, Lokken, Danmark

Anna Kristensen, Lokken, Danmark

Bakgrund/Ändamål:
Bracco är en mycket gammal italiensk ras vilken under hundratals år använts för fågeljakt. Den har under seklerna utvecklats i takt med jaktens olika behov.

Från forna tiders jakt med nät har rasens anpassningsbarhet fört den till dagens jaktformer med skjutvapen. Bracco avbildade på fresker från 1300-talet är bevis för att rasen med odiskutabel tidlöshet behållit både sin typ och anlag som stående fågelhund.

Helhetsintryck
Braccon skall ha en harmonisk och stark kroppsbyggnad och ge ett kraftfullt intryck. Önskvärt är seniga ben och välutvecklad muskulatur. Kroppsformens konturer skall vara väl definierade och huvudformen tydligt markerad med mycket tydlig utmejsling under ögonen. Nämnda egenskaper bidrar tillsammans till att ge rasen dess distinkta typ.

srbs.se

specialklubb-skf.se

2014-01-15 2018-09-26