Svenska Jägareförbundet

Meny

Ursprungsland/hemland:
Tyskland Användningsområde: Mångsidig jakt- och stående fågelhund FCI-Klassifikation: Grupp 7, sektion 1.1 Med arbetsprov Bakgrund/ändamål:
Pudelpointer är en strävhårig stående fågelhund. Den härstammargenetiskt sett ursprungligen från pudel och pointer och har uppståtthelt separat från andra stående fågelhundsraser.Även om pudel endast utgjorde ett av de ursprungliga inslagen ipudelpointer har pudelns jaktliga egenskaper bevarats. I kombinationmed pointerns förträffliga jaktegenskaper i fält, utmärktaväderkorn, snabba vägvinnande sök och fasta stånd har de givitupphov till en mångsidig, genetiskt sund och brukbar jakthund.

Helhetsintryck:
Pudelpointer skall idealiskt sett vara byggd som en tyngre pointer.Den sträva pälsen skall täcka hela kroppen men inte vara för lång.Färgen skall vara leverbrun, eller som vissna löv, eller svart.

2014-01-15 2018-09-26