Svenska Jägareförbundet

Meny

I

I

Ingår i kaliberbeteckning från Tyskland. I stod ursprungligen för märkningen infanteri och användes som typbeteckning. Nu i tyska patroner som 8x57 I, 8x57 IS etc. I Sverige har bokstaven kommit att uppfattas som J och ingår nu i denna form i motsvarande kaliberbeteckning.

Improved cylinder

Se förbättrad cylinder.

Inch (tum)

Omräkning till mm, se omvandlingstal.

Innehav av vapen

Se vapenlicens.

Innerballistik

Läran om projektilens rörelse i vapnet. Se ballistik och gastryck.

Inskjutning

Justering av riktmedel kombinerad med kontrollskjutning för att få vapnet att träffa där man önskar. Se kulbana och skottställning.

Inskjutningsbänk

Se skjutbänk.

Instickspatron

Annan benämning är reduceringspatron. En patronliknande matris av metall, vanligen i hagelkaliber, med uppborrat patronläge för patron i mindre kaliber. Instickspatronen med den insatta patronen laddas i vapnet, som avfyras på vanligt sätt. Undermåliga ballistiska egenskaper på grund av att vapnets lopp inte ger erforderlig styrning och tätning. Licens krävs.

Instickspipa

Kort eller hellång separat pipa. Avsedd att läggas in i ett vapen i grövre kaliber, varvid detta i princip förvandlas till ett vapen i mindre kaliber. Instickspipan kan ge fullgoda skottegenskaper. Licens krävs.


2012-10-15 2012-11-06