Svenska Jägareförbundet

Meny

O

Objektiv

Främre linssystemet hos kikare och kikarsikte. Se kikarsikte, ljusstyrka och skymningsvärde.

Offensivt krut

Snabbrinnande krut. Jämför med progressivt krut.

Ogivalkula

Jaktprojektil med trubbig rund spets, ofta kallad trubbkula.

Okular

Bakre linssystemet hos kikare och kikarsikten. Se kikarsikte och utträdespupill.

Omladdning

Vid omladdning av patroner, både hagel och kula, utnyttjar man en redan använd hylsa. Kulpatronens hylsa får i första momentet återställd rätt kaliber, kalibrering, varefter den förses med tändhatt, krutladdning och projektil. Samtliga arbetet sker i en press med utbytbara verktyg för de olika momenten. En bra hylsa kan laddas om ett stort antal gånger. Hagelpatronen omladdas på ungefär samma sätt. För fullgott resultat krävs här plasthylsa av god kvalitet.

Omställare

1. En anordning manövrerad med tangent eller liten hävarm, på kombinationsvapen, där samma avtryckare avfyrar två eller flera pipor. Med omställaren väljer man vilken av piporna man vill avfyra. Annan benämning är kulomställare.

2. Annan benämning på pipväljare hos tvåpipiga vapen med enkeltryck eller på den inbyggda anordningen hos samma vapen som automatiskt utför omställningen vid första skottet.
Se enkeltryck, mekanisk omställning, rekylomställning och pipväljare.

Omvandlingstal

Det tal man multiplicerar med när man omvandlar en måttenhet till en annan.

Vid omräkning av till multiplicera med
fot meter 0,3048
grains gram 0,0648
tum (inch) millimeter 25,4
yard meter< 0,914

Optiska riktmedel

Kikarsikten och ljuspunktsikten.

Over and under

Engelsk benämning på vapen i bockmodell, se bockgevär.


2012-10-15 2012-11-06