Svenska Jägareförbundet

Meny

G

Gas-check

Metallbricka som, anbringad på en omantlad blykulas bakplan, möjliggör att kulan ges högre hastighet än vad som annars är möjligt beträffande omantlade blykulor.

Gasomladdare

Egentligen gasuttagsmekanism. Ett system hos hel- och halvautomatiska vapen som utnyttjar gastrycket i loppet för den automatiska omladdningsrörelsen hos mekanismen. Ett visst gasuttag sker via avledningshål i pipan. Den avledda gasen påverkar med sitt tryck härför avsedda systemdelar och åstadkommer omladdningsrörelsen. Jämför med piprekyl.

Gasomladdning

Omladdningsprincipen hos gasomladdare, se detta ord.

Gastryck

Vid krutets förbränning under skottutvecklingen i vapnet alstras en till volymen mycket stor gasmängd. I det begränsade utrymmet innebär detta att den starkt hopträngda gasmängden utövar ett stort tryck, gastryck. Gastrycket mäts i bar (1 bar cirka 1 kg per kvadratcentimeter). Det motstånd projektilen eller hagelladdningen med tätande förladdning ger måste ge vika, vilket innebär att projektilen eller hagelladdningen med accelererande hastighet pressas genom loppet. Exakt samma kraft utvecklas i rakt motsatt riktning bakåt och får sitt uttryck i rekyl, se detta ord. Gastrycket i en studsare i kraftig kaliber kan nå upp till närmare 4 000 bar. I hagelvapen ligger trycket normalt på 600-800 bar.

Gasuttagsmekanism

Se gasomladdare.

Gevär

Ett allmänt och heltäckande namn på skjutvapen avsedda att läggas mot axeln vid skottlossning. Gäller som samlingsnamn på både hagel- och kulvapen. Exempelvis jaktgevär, kulgevär, hagelgevär och kombinationsgevär. Även skyttegevär, mausergevär, automatgevär etc.

Grain

Omräkning till gram, se omvandlingstal.

Gravrost

Rostangrepp som gjort urfrätningar, sår i godset.

Gravyr

Gravyr på jaktvapen förekommer i många olika former. Äkta gravyr är alltid utförd för hand med gravstickel som huvudsakligt verktyg. Numera förekommer ofta på billigare vapen etsade gravyrer, framställda på kemisk väg. Gravyrmönstret kan variera från enklare streckornament till konstnärliga utsmyckningar med jakt- och djurmotiv eller andra bilder. Även inläggningar med guld, silver och liknande förekommer.

Greeners kryssbult

Horisontellt arbetande bult, manövrerad med vapnets toplever. Bidrar till vapnets regling i stängt läge genom att låsa i hål i förlängd spång, se detta ord.

Grovt korn

erm vid skytte med öppna riktmedel. I siktbilden når kornet över siktskårans övre kant. Vid i övrigt jämförbara förhållanden ger grovt korn högre träffläge än struket korn respektive fint korn, se dessa ord.

Grytpistol

Enhandsvapen .22 long rifle. Förvärvslicens kan ges vid styrkt behov av avlivningsvapen för gryt och fälla. Vapnet ska normalt ladda endast ett skott.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


2012-10-15 2016-11-18