Svenska Jägareförbundet

Meny

M

Magasin

Förvaringsutrymme för patroner hos flerskottsvapen. Finns i flera olika typer, se clipmagasin och rörmagasin.

Magasinfjäder

Den fjäder som vid omladdning matar fram patronerna ur magasinet hos flerskottsvapen.

Magnum

Stor. Benämning på extra kraftigt laddade patroner. Gäller såväl hagel- som kulpatroner.

Mantel

Det hårda metallhöljet kring blykärnan hos en mantlad kula. Se halvmantlade kulor och helmantlade kulor.

Manuell säkring

Säkringsmekanism som inte automatiskt går över i säkrat läge när vapnet öppnas. Vapnet måste säkras manuellt av skytten. Jämför med automatisk säkring.

Mantlad kula

Se mantel, halvmantlade kulor, helmantlade kulor, H-mantelkula och hålspetskula.

Markera

Avläsa och meddela träffresultat på måltavla eller målfigur vid skjutbana.

Markör

Den som har till uppgift att markera, se detta ord.

Mausermekanism

Se cylindermekanism.

Maximal skottvidd

Se skottvidd.

Maximalt gastryck

Högsta gastrycket under skottets utveckling i vapnet, se gastryck.

Medföljande rörelse

Se medföljande vapen.

Medföljande vapen

Eller medföljande rörelse. Term från skytte mot rörliga mål, innebärande att skytten vid siktning eller riktning följer med målet med vapnet i samna hastighet. Se framförhållning och swing.

Mekanisk omställning

Hos tvåpipiga vapen med enkeltryck, se detta ord. Omställning till andra pipan sker genom avtryckarmekanismens rörelse vid första skottet. Jämför med rekylomställning.

Mekanism

Se lås.

Mjuklödning

Lödning med tenn. Jämför med hårdlödning.

Mono-block

System vid hopfogning av två pipor. Ett gemensamt kammarstycke för de båda piporna tillverkas. I kammarstycket är patronlägena borrade. Piporna monteras sedan in i det gemensamma kammarstycket och fixeras där genom hårdlödning eller gängning. Jämför med demiblock.

Monte Carlo-stock

Kolv med extra hög kam och med ökande höjd bakåt. För anpassning till den vanligen ganska höga siktlinjen vid användning av kikarsikte och för skonsammare rekylverkan mot kinden.

Motivgravyr

Bildgravyr. Jaktvapengravyr med djurfigurer, jaktscener, landskap och liknande.

Motorfordon

Och skjutvapen: Vid transport i motorfordon ska vapen vara oladdade.Vid färd med snöskoter får vapen medföras endast efter särskilt tillstånd från länsstyrelse. Detta gäller vid körning i terräng. Vid förvaring i motorfordon som inte hålls under uppsikt, även låst sådant, ska vapnet vara låst eller vital del av vapnet avlägsnad.

Mynning

Där loppet mynnar ut. Loppets (pipans) slutände.

Mynningsbroms

Även rekylbroms och kompensator. Mynningstillsats avsedd att genom snedställda flänsar avleda en del av krutgaserna bakåt. De bakåtslungade gaserna ger en viss verkan av omvänd rekyl och verkar alltså dämpande på den egentliga rekylen. Minskar även den sekundära rekylen, se detta ord.

Mynningsflamma

En i mörker synlig eldflamma vid vapenmynningen i skottet. Orsakad av antända gaser.

Mynningsknall

Ljudeffekten av utanför mynningen exploderande gaser i skottögonblicket. Ljudet förstärks av den hastiga tryckutjämningen från mynningstrycket, bakom projektilen eller hagelladdningen, till utanför mynningen rådande normaltryck. Se knall.

Mynningsrekyl

Se sekundära rekyl.

Mynningstryck

Det gastryck som finns kvar i loppet när projektilen eller hagelladdningen lämnar mynningen. Se sekundära rekyl.

Målballistik

Projektilens beteende och rörelser inne i målkroppen.

Måltavla

Stillastående mål för kontroll-, övnings- eller tävlingsskytte. Vanligen av papp eller papper med markerad riktpunkt med omgivande poänggraderade ringar. Tavlan för hagelskytte bör ha en inritad cirkel med 75 cm i diameter för kontrollskjutning av trångborrningsgrad. Den mest praktiska tavlan för hagelskytte består av en järnplåt, övermålad med vått kritslam i vilket riktpunkt, cirkel och liknande kan inritas.

Måttagningsgevär

Vapen med ställbar stock, möjlig att ställa in till perfekt passform. De inställda måtten överförs sedan till en vanlig stock, vilket innebär att vapenköparen kan få ett vapen med de exakt rätta stockmåtten.

Mässingkrats

Borste av tunn mässingtråd avsedd för rengöring och putsning av vapenlopp. Bör användas endast undantagsvis och då med stor försiktighet, för att undvikan skador i loppet. Gäller metallkratsar över huvud taget.


2012-10-15 2012-11-06