Svenska Jägareförbundet

Meny

D

Damaskerade pipor

Av damaskenerstål. Piporna är framställda från rörämnen, tillverkade genom att smala stålband lindades i spiral och välldes ihop över en matris. En gammal metod som inte förekommer längre. Äldre vapen med sådana pipor (ett utvändigt spiralmönster kan skönjas) finns fortfarande. Bör inte skjutas med patroner laddade med röksvagt krut!

Darne

Franskt system för hammerless hagelvapen. Mekanismen är inbyggd i ett glidande slutstycke. Vapnet bryts inte vid laddning, öppningen sker genom att slutstycket förs bakåt.

Decibel

Måttenhet vid mätning av ljudstyrka. Se knall.

Demi-block

System vid hopfogning av två pipor. Piporna monteras inte in i ett gemensamt kammarstycke utan löds ihop vid pipklackarna, som i halvor är fast förenade (i ett stycke) med respektive pipa.

Jämför med monoblock.

Diopter

Diopter för jaktbruk är i princip ett hålsikte. Innebär att man siktar genom ett runt hål i stället för genom en öppen siktskåra. Till hålsiktet hör ett mynningskorn, vanligen av stolptyp, med eller utan omgivande ring.

Direkttryck

Avtryckaren svarar direkt och stumt vid tryck med fingret. Motsatsen är tryckpunkt, se detta ord, där avtryckaren först har ett visst spel eller frigång.

D-mantelkula

Av dubbelmantel. En specialkonstruerad kula med dubbel mantel i en konstruktion som gör den lättsplittrad. I huvudsak i veka, snabba kalibrar för jakt på mindre klövvilt. Numera mindre vanlig.

Dockhuvud

Konisk tapp på spångförlängning (se förlängd spång). Passar in i urtag i baskylen och stabiliserar därmed låsningen i sidled.

Dot

Punktformat riktmedel i kikarsikte.

Double action

Skrivs ofta delvis försvenskat som dubbel action. Funktionsprincip hos revolvrar, innebärande att vapnet vid skottlossning helt kan manövreras med avtryckaren. Motsatsen är single action, se detta ord.

Drilling

Jaktvapen med tre pipor. Det vanliga är två hagelpipor bredvid varandra och en underliggande kulpipa, men även andra konstruktioner förekommer.

Dubbelbössa

Alldaglig benämning på tvåpipigt hagelgevär. I ett till synes alltmer vanligt språkbruk används benämningen på vapen byggda side by side (piporna bredvid varandra) som motsats till hagelbock. Denna språkliga uppdelning av vapentyperna är oegentlig men tenderar att bli alltmer vedertagen. Samma i grunden felaktiga språkbruk möter man även i uppdelningen hammerless som motsats till hagelbock. Dubbelbössa kan användas som benämning på dubbelstudsare, se detta ord, men detta är mindre vanligt.

Dubbelstudsardrilling

Ett tre-pipigt jaktvapen med två kulpipor och en hagelpipa.

Dubbelstudsare

Vapen av bryttyp med två kulpipor. Förekommer som bockbyggda vapen och vapen side by side. Vanligen endast i kraftiga kalibrar för storvilt.

Dubbelsäkring

Dubbelverkande säkring, som i vanligaste form låser avtryckare och avtryckarstång. En speciell form av dubbelverkande säkring utgör konstruktionen med så kallat hanuppfång. Om hanuppspänningen i denna konstruktion utlöses på annat sätt än genom tryck på avtryckaren, fångas hanen upp innan den nått tändstift eller tändhatt.

Dubblé

Vid jakt: två villebråd fälls av samme jägare i ett enda händelseförlopp. Vid banskytte: två skott i följd lossas mot två övningsmål.

Dubblering

Även dubbling. Funktionsfel hos två- eller flerpipiga vapen innebärande att två skott går av samtidigt vid avfyring. Samma benämning används när ett halvautomatiskt vapen felaktigt fungerar som ett helautomatiskt.

Dural

En lättmetallegering med aluminium som huvudbeståndsdel. Används ibland vid vapentillverkning, i huvudsak som material i baskyler, och ger vapen med låga vikter.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


2012-10-15 2016-11-18