Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Departementet smider på grön infrastruktur

Ett 80-tal inbjudna experter på naturvård och hållbar utveckling har just genomfört Miljödepartementets tankesmedja Folk och natur 2013. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald stod på agendan för året. Diskussionerna fungerar som underlag både för den pågående utredningen om ekosystemtjänster, och för arbetet med en proposition på området.

2013-08-30

Efter inledande föredrag av bland annat miljöminister Lena Ek delades deltagarna in i grupper med olika fokus. Jägareförbundets vilt- & naturvårdsstrateg Fredrik Widemo deltog i gruppen som diskuterade arbetet med grön infrastruktur.

Man har länge försökt få in mer av landskapsperspektiv inom naturvården, och här fyller konceptet grön infrastruktur en viktig funktion. Ett exempel är Jägareförbundets rekommendationer att gynna vilt och biologisk mångfald genom skyddszoner längs vattendrag i jordbrukslandskapet och genom att skapa flerskiktade lövmiljöer längs vattendrag i skogen. Kombineras detta med skapande av sluttande, lövdominerade bryn har man skapat ett nätverk av goda miljöer för vilt och mångfald. Där kan individer röra sig och arter sprida sig, samtidigt som man avlastar områden där man inte vill ha viltet.

En av slutsatserna från gruppens arbete var att man måste ta tillvara och slå vakt om frivilliga initiativ, och bevara engagemanget för landskapet hos exempelvis jägarkåren. För att nå en hållbar utveckling måste vi kombinera den offentliga och den privata naturvården, som exempelvis kan ta formen av frivilliga avsättningar eller viltanpassad markanvändning. Här har vi jägare mycket att visa fram och vara stolta över!

Läs gärna även förbundets remissvar om ekosystemtjänster och grön infrastruktur från i våras, som du finner nedan.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick