Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

I Tyskland säljs redan idag tiotusentals vildsvin till privatpersoner och restauranger. Jägareförbundet tycker att jägarna i Sverige också borde få sälja vildsvinskött. Foto: Madeleine Lewander

Så här mycket vilt får du sälja

Idag är det tillåtet att sälja viltkött från älg, hjort, rådjur och småvilt. Men det är inte tillåtet att sälja vildsvinskött. Detta vill förbundet ändra på.

2018-03-30

Livsmedelsverket har på sin webbsida ett dokument som förklarar hur mycket vilt du får sälja som jägare

Eftersom vildsvin kan få trikiner kommer det ställas extra kunskapskrav på de som ska sälja köttet.
– I exempelvis Tyskland säljs redan idag tiotusentals vildsvin till privatpersoner och restauranger. Vi tycker att jägarna i Sverige också borde få sälja vildsvinskött, säger kommunikationschef Magnus Rydholm.
Redan idag får du sälja kött från älg, hjort, rådjur och småvilt. Däremot inte björn och vildsvin. Och för vildsvin vill förbundet tillsammans med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) ändra reglerna.
– Förbundet anser att vildsvin – storleksmässigt – ska beräknas som en hjortkalv, det vill säga en fjärdedels enhet. Detta innebär att jägarna skulle få sälja styckat kött omfattande fyra vildsvin – och betydligt mer om man sälja hela djur, säger Magnus Rydholm.

Jägareförbundet och LRF har i sin hemställan föreslagit att de jägare – som ska sälja vildsvinskött – ska ha gått en utbildning som innehåller följande delar: viltundersökning och livsmedelshantering och trikinprovtagning.

Svenska Jägareförbundet arbetar för småskalig försäljning av vildsvinskött. Vi vill ge jägarna möjligheten att sälja vildsvinskött på samma sätt som annat viltkött. Då får fler möjligheten att äta det klimatsmarta och goda vildsvinsköttet.

Vill du också sälja vildsvinskött? Stöd oss i arbetet och bli medlem.

Information om hur mycket kött du får sälja

 • Du får sälja 25 enheter storvilt och 10 000 småvilt (när du säljer hela djur)
  Exempel: Jägaren skjuter ett vilt, tar ur det och säljer med päls/fjäderdräkt. Den som säljer oflådda hela djur är primärproducent och viltet är en primärprodukt enligt Livsmedelsverkets definition.
 • 25 enheter storvilt per år anses vara små mängder primärprodukter.
  Exempelvis är en vuxen älg 1 enhet. Ett rådjur är 0,1 enheter, en dovhjort eller kronhjort 0,33 enheter. 10 000 småvilt är också små mängder.
 • För vildsvin innebär Jägareförbundets och LRF:s förslag att jägare får sälja 75 hela djur.
 • Du får sälja 1 enhet storvilt och 1000 småvilt (när du säljer kött)
  Exempel: Jägaren skjuter ett vilt, tar ur det, hänger det, styckar det och säljer sedan köttet till privatperson, lokal detaljhandel eller restaurang.
 • Färdigstyckat kött från sammanlagt 1 enhet storvilt anses vara små mängder och tillåtet att sälja. 1 enhet storvilt motsvarar 1 vuxen älg. Det motsvarar också 2 älgkalvar, 3 hjortar, 4 hjortkalvar eller 10 rådjur. Kött från 1000 småvilt är också små mängder.
 • För vildsvin innebär Jägareförbundets och LRF:s förslag att jägare att vildsvinskött i en omfattning av 4 djur.
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick