Medlemsländerna kritiska till förslag om jaktförbud i strikt skyddade områden - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Under torsdagen diskuterade medlemsstaterna förslaget med kommissionen inom EU:s expertgrupp för fågel- och habitatdirektiven, NADEG. Foto: Magnus Hansson

Medlemsländerna kritiska till förslag om jaktförbud i strikt skyddade områden

När EU:s expertgrupp för fågel- och habitatdirektiven NADEG (som består av experter från medlemsländerna) diskuterade kommissionens förslag om ett jakt- och fiskeförbud i strikt skyddade områden fick initiativet inget som helst gehör.
– Inget medlemsland stödde förslaget. Detta är en framgång för Svenska Jägareförbundet som var bland de första i Europa att uppmärksamma och driva frågan, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2021-02-19

Ett tekniskt dokument som radikalt omtolkar synen på skyddade områden höll på att passera igenom EU:s kvarnar utan vare sig konsekvensanalys eller allmän debatt. Via sina kanaler i Bryssel kunde Svenska Jägareförbundet slå larm. EU-kommissionen ville införa ett jakt- och fiskeförbud på tio procent av EU:s yta.

– Det har krävts ett omfattande arbete och vi har fått bra draghjälp av den europeiska jägarfederationen FACE för att informera jägar- och fiskeorganisationerna i Europa. Men nu verkar medlemsländerna ha förstått vad det är kommissionen föreslår och vilka konsekvenser det skulle få, säger Bo Sköld.

Under torsdagen diskuterade medlemsstaterna förslaget med kommissionen inom EU:s expertgrupp för fågel- och habitatdirektiven, NADEG. Naturvårdsverket representerar Sverige i expertgruppen.

– Sverige och Danmark var väldigt tydliga. De underströk att länderna måste ha allmänhetens förståelse och medverkan i bevarandearbetet. Naturvårdsverket betonade bland annat att jakt ofta är nödvändigt för att nå målen med bevarandet i vissa områden.

En majoritet av medlemsländerna ansåg att varje enskilt medlemsland ska bedöma vad som ska tillåtas i skyddade områden – och att detta måste avgöras separat från fall till fall beroende på vad det är man vill skydda.

Ingen medlemsstat uttalade stöd för ett generellt förbud mot jakt- och fiske i strikt skyddade områden.

– Kommissionen visade inga tecken på att vilja ändra sin hållning i frågan, trots att inget medlemsland stödde förslaget. Tvärtom, uttryckte många länder oro för de kraftiga begränsningar som kommissionen föreslagit vad gäller hållbart nyttjande, inte bara vad gäller jakt men även skogsbruk och annat.

– En del länder uttryckte även att själva ambitionen om tio procent strikt skyddad mark var orealistisk, eftersom det tätbefolkade Europa till stor del består av halvnaturliga habitat som aktivt förvaltas av människan. I detta avseende fanns även en oro att vissa länder med en lägre befolkningstäthet och mer skyddsvärd natur som Sverige och Finland skulle få ta ett större ansvar för att kompensera för de EU-länder som inte har det.

Trots att frågan är långt ifrån avgjord är Bo Sköld nöjd med utvecklingen.

– Vi slog larm om detta i oktober. I december skulle medlemsländerna lämna skriftliga synpunkter på förslaget. I februari skulle NADEG diskutera frågan. På kort tid har förslaget gått från att vara nästan okänt till att vålla debatt runt om i medlemsländerna. Kritiken bland medlemsländerna verkar tämligen enad mot förslaget att utesluta mänskliga aktiviteter på tio procent av EU:s yta. Inget medlemsland uttalar stöd för ett generellt jakt- och fiskeförbud. Detta är en framgång för förbundets arbete. Vi kommer fortsätta att bevaka och driva frågan så att förslaget stoppas eller ändras, säger Bo Sköld.

Länkar till tidigare artiklar i ämnet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick