Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Förbundsstyrelsen i Svenska Jägareförbundet svarar på Karl Hedins öppna brev. Foto Robert Nyholm/Mostphotos

Svar på Karl Hedins öppna brev

Karl Hedin har skrivit ett öppet brev som han skickade till ordförandena i Svenska Jägareförbundet och Jägarnas riksförbund. Han har lyft upp flera frågor och trender som han bekymras över. Även om det är ordföranden som tillskrivits är det förbundsstyrelsen som beslutar om vägvalen i förbundet. Därför är det hela styrelsen som undertecknar detta svar.

2021-04-27

Förbundsstyrelsen vill börja med att tacka Karl Hedin för hans Öppna brev.

Vi konstaterar att det finns många trender i samhället som utmanar jakten och viltförvaltningen, just nu. Låt oss nämna några av dessa utmaningar: EU vill förbjuda jakt på tio procent av landets yta genom att jämställa jakt med gruvdrift. Man vill helt stoppa användningen av bly i ammunition, samt försvåra förvaltningen av rovdjuren. Girjasdomen komplicerar jakten på statens marker ovan odlingsgränsen. Skogs- och lantbruket fokuserar hårt på att minska stammarna av klövvilt och vildsvin. Allt fler aktörer vill begränsa jakttiderna och förutsättningar för jakt. Afrikansk svinpest och avmagringsjuka hos älgar skapar oro. Samtidigt minskar allmänhetens kunskap och förståelse om naturen och jakt. Ofta ifrågasätts vedertagna fakta utifrån känsloperspektiv. Myndigheter vill centralisera viltförvaltningen. Karl Hedin nämner ytterligare trender, vilka förbundet också har uppmärksammat.

Vi kan vara eniga om att utmaningarna är många, och ofta svåra att hantera, samt att det krävs insatser i alla dessa frågor. Vi anser att jägarnas bidrag till samhället undervärderas och att alltför många inom myndigheterna saknar kunskap och förståelse för vad jägarnas insatser betyder i ett samhällsperspektiv.

Jägarna är som grupp extremt laglydig, men mediebilden säger tyvärr något annat. Detta sker trots att jägarna genererar stor samhällsnytta via trafikeftersök, inventeringar, en klok och anpassad viltförvaltning, försäljning av viltkött med mera. Detta är tragiskt och allvarligt.
Svenska Jägareförbundet agerar regelbundet på olika utspel från myndigheter. Exempelvis har förbundet ifrågasatt Naturvårdsverkets bidrag till länsstyrelsen i Västra Götaland för att få tips om illegal jakt, eftersom det bland annat inte är tydligt hur den personliga integriteten ska garanteras. Förbundet menar att detta angiverisystem inte är rättssäkert.
Svenska Jägareförbundet har också begärt möte med rikspolischefen och inrikesministern för att få svar på ett antal frågor om hur jägare hanteras av polismyndigheten. Förbundet har även berört ett antal av Karl Hedins frågeställningar när vi kommenterade domen från Västmanlands tingsrätt.
Självklart analyserar förbundet löpande hur lagar och regler tillämpas. Förbundet arbetar även fortlöpande för att få till stånd ändringar i förordningar och lagar som behöver anpassas och utvecklas. Tyvärr tar dessa processer lång tid.

Svenska Jägareförbundets arbete är därför långsiktigt och handlar ofta om att bygga förtroende. Såväl jägare, allmänhet, myndigheter som politiker ska känna trygghet i att förbundet står fast i sina ståndpunkter och är en trovärdig aktör och partner. Vi står upp för jägarna, viltet och jakten. Sverige har en mycket hög acceptans för jakt. Detta är jägarnas viktigaste fråga. Utan acceptans blir jägarna marginaliserade.

Svenska Jägareförbundet påverkar utvecklingen inom viltförvaltningen, genom att basera våra ståndpunkter på fakta och därigenom har vi hög legitimitet.
Svenska Jägareförbundet kommer fortsätta att arbeta för att jakten ska ses som ett uthålligt brukande av en förnyelsebar resurs. Vi kommer fortsätta att lyfta fram jägarna och deras ovärderliga roll i viltförvaltningen, så att de får den uppskattning och de förutsättningar jägarna förtjänar. Även om det finns åsiktsskillnader inom jägarkollektivet behöver vi rikta mindre uppmärksamhet åt detta och istället agera med gemensam kraft mot de stora trenderna som nu verkligen utmanar jakten. Då har vi bättre chans att lyckas.

Förbundsstyrelsen i Svenska Jägareförbundet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick