Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Åsa Lindholm/Svenska Kennelklubben

Hälleforshund

Hälleforshund är en hundras under utveckling i Sverige. Den är en av tio älghundar, en nordlig jaktspets vars bruksområde främst är som ställande löshund.

Hälleforshunden skall vara en medelstor till stor spetshund av utpräglad jakthundstyp. Kroppsbyggnaden skall vara rektangulär, torr och kraftig med god resning. Den får inte vara för tung. Hunden skall ge intryck av att vara stark, modig och energisk.

Hälleforshunden är en mycket pålitlig ställande löshund för enmansjakt och har stor viltskärpa. Den skall utstråla energi, mod och styrka.

Mankhöjden för hanar blir 55-63 cm, för tikar är den 52-60 cm.

Historisk bakgrund

Uppkomsten och framväxten av de hundar som idag ingår i hälleforshundrasen skedde parallellt med den kraftiga tillväxt av älgstammen som inträffade under 1930-talet i vissa områden av Värmland och Västmanland. Stora ansträngningar gjordes för att älgökningen skulle bromsas upp och begränsas. Delar av den skogspersonal som var anställda vid Hellefors Bruks AB hade därför under perioden 1935-1955 älgjakt som en av sina viktigaste arbetsuppgifter under höstarna. En uppgift som oftast utfördes som enmansjakt tillsammans med en duglig löshund. Behovet av duktiga jakthundar tillsammans med en snabbt växande älgstam är därför det fundament som hä lleforshundens tillkomst vilar på.

2012-10-21 2022-05-17