Svenska Jägareförbundet

Meny

Jämhunden Ollie myser i solen på en renfäll eftersom jakten är över. Foto: Kim Rangberg Skanslie

Jämthund

Jämthund är en hundras från Sverige. Den är en nordlig jaktspets vars främsta användningsområde är älgjakt.

Den är Sveriges och Finlands vanligaste älghund och en av de populäraste hundraserna över huvud taget i dessa båda länder. Dess kärnområde var ursprungligen Jämtland och Härjedalen.

Bakgrund och ändamål

Jämthunden erkändes officiellt som egen ras så sent som 1946. Trots att erkännandet är av så färskt datum är jämthundsrasen lika gammal som jägarfolkens kolonisation av Norrland. Rasen tillhör det nordliga barrskogsbältets storvuxna jaktspetsar. Att det skulle dröja så länge innan jämthunden fick en egen standard berodde på att gråhund och jämthund länge dömdes som samma ras, vilket i praktiken var en omöjlighet. Jämthundens helt dominerande användningsområde är älgjakt, även om den - särskilt förr - också användes vid jakt på björn och lo, liksom skogsfågel. Detta ställer stora krav på styrka och uthållighet.

Helhetsintryck

Stor, rektangulär spetshund, torr, kraftig och samlad men smidig och med god resning. Hunden skall vara modig och energisk men samtidigt lugn. Kroppen får inte verka lång och inte heller vara för tung.

2012-10-21 2022-05-17