Svenska Jägareförbundet

Meny

Emil karlsson har skickat in en bild på sin karelska björnhund Titanerna Pixie.

Karelsk björnhund

Karelsk björnhund är en hundras från östra Finland, som tillhör de nordiska jaktspetsarna. Ytterst tros den härstamma från komernas lajkor som skall ha spridits västerut över Karelen. Den står nära den rysk-europeiska lajkan.

Användningsområde

En ställande hund avsedd för jakt på älg och björn. En hund med jaktlust. Den arbetar mycket självständigt, men dock samarbetsvilligt och markerar viltet med skall. Sinnena, i synnerhet luktsinnet, är skarpa, varför rasen lämpar sig för storviltsjakt. Rasen har mycket bra orienteringssinne.

Bakgrund och ändamål

Rasens ursprung anses vara komihunden, som också är kallad för syrjänernas hund. Stamhundarna härstammar dock från Ladoga, Karelen, Olonets och Dvina, där de användes för jakt på allt vilt. Rasaveln påbörjades år 1936. Ändamålet var att avla fram en robust hund som skäller på storvilt. Då kom man överens om att rasens namn skall vara karelsk björnhund.

Karelsk Björnhund

Den första rasstandarden fastställdes år 1945 och de första hundarna registrerades år 1946.

Bildtext

Helhetsintryck

Medelstor, robust och kraftig hund med yvig päls och upprättstående öron. Den är endast något längre än hög.

2012-10-21 2022-05-17