Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Åsa Lindholm/Svenska Kennelklubben

Västsibirisk Laika

Västsibirisk lajka är en hundras från Ryssland. Liksom de övriga två internationellt erkända lajka-raserna är den en nordlig jaktspets.

Bakgrund och ändamål

Västsibirisk lajka har formats genom korsningar mellan de närbesläktade lajkorna hos folkslagen chanter och manser samt hundar tillhörande de ryska jägarna i norra Ural och Västsibirien.

Förutom den lokala stammen i områden där jakt förekommer, är denna ras vida spridd i mellersta Ryssland där det finns stora kennlar för rasen. I flera jaktområden finns kennlar som bara föder upp västsibirisk lajka.

De kallades förr ekorrhundar; intresset för ekorre anses av vissa komma ifrån att ekorre utgjorde en viktig del av hundarnas kost. Men jakt på ekorrskinn har även haft ekonomisk betydelse.

Helhetsintryck

Västsibirisk lajka är en medelstor, torr och starkt byggd hund. Benstommen skall vara välutvecklad, men inte massiv eller grov. Muskulaturen skall vara stark och väl utvecklad.

2012-10-21 2022-05-17