Uppsala - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Uppsala

Vildsvinsstammen är etablerad i hela Uppsala län. Dom tätaste stammarna återfinns i den östra och södra länsdelarna även om den minskat. I den nordvästra länsdelen, norra delen av Heby kommun och västra delen av Tierps kommun, har höga halter av cesium i vildsvinsköttet blivit ett stort problem. Detta är inte ett jägarproblem utan ett växande samhällsproblem som försvårar förvaltningen.

Utvecklingen av vildsvinsstammen är delad med E 4 i länet, den östra delen en minskande stam medans den västra ökar stammen i antal. Det förekommer dock stora lokala variationer i vildsvinsstammarnas täthet, redan på några kilometers avstånd kan tätheterna variera mycket. Dom i särklass tätaste vildsvinsstammarna hittar vi Håbo jaktvårdskrets, Bålsta kommun.

Jägarna har tagit sitt ansvar och haft ett högt jakttryck och därför har vildsvinsstammen totalt för länet minskat. Även antalet fällda djur blev färre förra jaktsäsongen än året innan i Uppsala län. Det är ur förvaltningssynpunkt viktigt att lägga ett högt jakttryck på årsgrisar. Detta för att de djur som ska vara kvar ska hålla en hög medelålder. Vildsvin är läraktiga och äldre djur håller sig i större utsträckning borta från platser där blir störda av jakten.

Är det lantbrukare som har stora skador och behöver hjälp så finns vildsvinshjälp där jägare som kan hjälpa till finns.

Vi ska vara mycket uppmärksamma på Afrikansk Svinfeber. Hittar Ni döda vildsvin tag omedelbart kontakt med SVA 

September 2020

I September har de flesta grödorna skördats men en uppmärksamhet behövs på höstsådderna. Var ute och håll koll om de börjar gå ut på de nysådda fälten så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2020-04-08