Uppsala - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Uppsala

Vildsvinsstammen är numera etablerad i hela Uppsala län. Även den västra länsdelen har nu fasta stammar av vildsvin. Dom tätaste stammarna återfinns dock i den östra och södra länsdelarna. I den nordvästra ländelen, norra delen av Heby kommun och västra delen av Tierps kommun, har höga halter av cesium i vildsvinsköttet blivit ett stort problem. Detta är inte ett jägarproblem utan ett växande samhällsproblem.

Naturligtvis förekommer stora lokala variationer i vildsvinsstammarnas täthet, redan på några kilometers avstånd kan tätheterna variera mycket. Dom i särklass tätaste vildsvinsstammarna hittar vi Håbo jaktvårdskrets, Bålsta kommun. Men många rapporter, främst från länets östra delar, tyder på att vildsvinsstammarna minskat under 2017 jämfört med 2016.

Högt jakttryck på lokal nivå är sannolikt den främsta orsaken till att tätheterna minskat i till exempel Östhammars kommun. Men som sagt dom lokala variationerna är stora, betydligt större än variationerna i älgstammen. Vildsvinsstammen har en låg medelålder och det är olyckligt ur förvaltnings synpunkt. Alltså finns en stark rekommendation till jägarkåren att öka avskjutningen av unga djur i syfte till att höja medelålder. Det finns åtminstone tre mycket goda skäl till att inrikta avskjutningen på vildsvin som är ca ett år och yngre.

De djuren har det godaste köttet, de djuren erbjuder flest skottillfällen och risken att skjuta "fel djur" är minimal.

 
 

Mars 2020

Mars brukar vara en lugn månad men med utebliven vinter ska vi vara uppmärksamma efter skador av vildsvinen. Främst är det på vallar, höstsådder samt beteshagar.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2019-11-06