Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Örebro

Vildsvinen är etablerade i hela södra delen av länet. I norra delarna är utbredningen ojämn och många områden är fortfarande i en etableringsfas. Precis som stammen varierar så ser även skadebilden olika ut mellan olika områden varför även målsättningarna för stammen kan skilja stort.

 
 
 

November 2022

Vi har än så länge haft ett för årstiden milt klimat med relativt mycket nederbörd. Detta väderläge gör att vildsvinen fortfarande har gott om mat i markerna men kan också göra att exempelvis vallar blir mer attraktiva för bök. Avskjutningen av vildsvin visade en markant minskning för jaktåret 21/22 och den generella bilden av vildsvinsstammen upplevs som minskande. 
Läs mer...

2014-09-16 2022-12-08