Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Kronoberg

Sedan den höga avskjutningen 2012/2013 på knappa 11 000 vildsvin har stammen sjunkit till ungefär hälften i länet. Stammen variera mycket över länet vilket ska speglas i avskjutningen. Stammen är nu på tillväxt igen men länets jägare verkar vara med på noterna. Viktigt är att lägga stort fokus på att fälla en mycket stor andel kultingar (minst 80 % av årets kultingar) och ungdjur för att hålla en god förvaltning. Även om det avskjutningen mellan säsongerna varierar och det under vissa säsonger måste fällas mycket vildsvin måste detta göras med stort fokus på etiken. Vilken vi alla har ett ansvar för i såväl val av jaktmetod, hundanvändning och avskjutningens inriktning.
 
För mer information:
Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent. 010 – 58 47 657 alt. elias.turesson@jagareforbundet.se

Sommar -23

Vårens torra och varma väder gick vid midsommar över i lägre temperaturer med en hel del regn. Grönskan har därmed återhämtat sig något. Det har också bromsat upp paniken hos länets bönder och även om många spannmålsåkrar har slagits så kan några fler blir kvar till tröskning nu. Vildsvinen är nu lite mer synliga igen. Men på många håll upplever man stammen som fortsatt låg men stabil. Merparten av kultingarna verkar vara födda under maj månad. Så det finns en del små kultingar i markerna vilket man måste ha med sig under jakten.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2023-08-07