Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Kronoberg

Sedan den höga avskjutningen 2012/2013 på knappa 11 000 vildsvin har stammen sjunkit till ungefär hälften i länet. Stammen variera mycket över länet vilket ska speglas i avskjutningen. Stammen är nu på tillväxt igen men länets jägare verkar vara med på noterna. Viktigt är att lägga stort fokus på att fälla en mycket stor andel kultingar (minst 80 % av årets kultingar) och ungdjur för att hålla en god förvaltning. Även om det avskjutningen mellan säsongerna varierar och det under vissa säsonger måste fällas mycket vildsvin måste detta göras med stort fokus på etiken. Vilken vi alla har ett ansvar för i såväl val av jaktmetod, hundanvändning och avskjutningens inriktning.
 
För mer information:
Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent. 010 – 58 47 657 alt. elias.turesson@jagareforbundet.se

Hösten -23

Hösten är här på allvar och den huvudsakliga jaktsäsongen är i gång. Det är gott om ekollon på många håll och när födointaget av ekollon är stort blir också besöken på Vallar, betesmarker och gräsytor mer frekvent. Vildsvinen dras också till trädgårdarnas fallfrukt. Vildsvinens ökande besök och mer ekollon i födan ökar risken för bök avsevärt. Vildsvinen håller sig där det finns gott om ekollon och går i mycket mindre utsträckning till åtlar och foderplatser.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar.

2014-09-16 2023-08-07