Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Kronoberg

Sedan den höga avskjutningen 2012/2013 på knappa 11 000 vildsvin har stammen sjunkit till ungefär hälften i länet. Stammen variera mycket över länet vilket ska speglas i avskjutningen. Stammen är nu på tillväxt igen men länets jägare verkar vara med på noterna. Viktigt är att lägga stort fokus på att fälla en mycket stor andel kultingar (minst 80 % av årets kultingar) och ungdjur för att hålla en god förvaltning. Även om det avskjutningen mellan säsongerna varierar och det under vissa säsonger måste fällas mycket vildsvin måste detta göras med stort fokus på etiken. Vilken vi alla har ett ansvar för i såväl val av jaktmetod, hundanvändning och avskjutningens inriktning.
 
För mer information:
Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent. 010 – 58 47 657 alt. elias.turesson@jagareforbundet.se

November 2022

Novembermörkret sluter sig och vi har nu summerat förra jaktsäsongen och vildsvinsavskjutningen har minskat med ungefär 4300 fällda vildsvin i länet. Men just nu finns det lite indikationer på att det fötts en del kultingar och att vildsvinen börjat synas lite mer. Det finns en del ekollon i delar av länet och det ökar bökfrekvensen. Vid denna tid är således vallar, gräsytor och trädgårdarna fortfarande tilldragande.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2022-03-14