Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Avskjutningsstatistik i länet 2000 – 2015.

Avskjutningsstatistik i länet 2000 – 2015.

Halland

Efter att stammen varit stabil under lång tid så kommer rapporter om att det är ovanligt mycket vildsvin i markerna på många håll i länet. Det har rapporterats från flera håll i hela södra Sverige att det, för årstiden, är gott om nyfödda kultingar.

Man bör därför vara uppmärksam på detta nu när löshundsjakten börjar. I stora delar av länet verkar det vara gott om ekollon, vilket kan innebära att det under nästa år föds fler kultingar. I de områden som det finns ekollon inriktar vildsvinen till stor del sitt födosök efter dessa. När ekollonen är uppätna ökar risken att odlade fält och vallar drabbas av skador. Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.
Det är viktigt att brukaren håller uppsikt på sina fält och om/när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2018-12-06