Halland - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Halland

Inte så mycket skador i jordbrukslandskapet ännu på grund av det torra vädret, även om det lokalt förekommer stora skador. Problemen i en del villaområden i Onsalatrakten har minskat efter intensiv störningsaktivitet från lokala jägare. Vildsvinsstammen ökar återigen i Halland efter att ha legat någorlunda stabilt under några år. Två ekollonår i rad har lett till att kullarna är större än normalt. Lägg där till den milda vintern/våren med hög ungöverlevnad.

 

Juni -19

Jakttrycket måste hållas högt på framförallt yngre djur och årsgrisar för att problemen inte ska eskalera under 2019. Förande sugga är alltid fredad och det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar kortare eller längre stunder och då gäller det att vara extra uppmärksam för att se om det finns dragna spenar så att inte dessa skjuts. Många vallar och betesmarker har bökskador, även områden inom detaljplan, ffa i trakten kring Kungsbacka, har drabbats. Problemen har dock minskat efter intensiv störningsaktivitet från lokala jägare.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2019-07-09