Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Halland

Inte så mycket skador i jordbrukslandskapet ännu på grund av det torra vädret, även om det lokalt förekommer stora skador. Problemen i en del villaområden i Onsalatrakten har minskat efter intensiv störningsaktivitet från lokala jägare. Vildsvinsstammen ökar återigen i Halland efter att ha legat någorlunda stabilt under några år. Två ekollonår i rad har lett till att kullarna är större än normalt. Lägg där till den milda vintern/våren med hög ungöverlevnad.

 

Augusti 2022

Från och med april så är alla vildsvin utom kultingförande sugga lovliga. Vildsvinen är etablerade i princip i hela länet, även om det varierar stort mellan olika områden.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar.

2014-09-16 2019-11-04