Jönköping - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Jönköping

Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet. 2016 var ett gynnsamt år för vildsvinen med ett milt klimat långt in på vintern samt en god födotillgång med bland annat mycket ekollon. Dessa faktorer gör att vildsvinsstammen har goda förutsättningar för en högre tillväxt under 2017 och ett stort jakttryck på unga vildsvin bedöms som nödvändigt. Hänsyn till lokala variationer måste tas inom vildsvinsförvaltningen och framförallt avskjutningen.

Augusti 2020

Augusti månad och skördetiden närmar sig och med den ökar risken för skador orsakade av vildsvin i spannmålen. Augusti innebär också premiär för att släppa löshund som jagar vildsvin, men tänk på att inte släppa hundar som jagar älg förän 21 augusti då träning på älg är godkänt. Släpp inte heller hundar som jagar rådjur eller hjort då den premiären är 1 oktober! Etiken ska vara ledande vid all jakt, även då vi jagar vildsvin.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2019-11-06