Jönköping - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Jönköping

Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet. 2016 var ett gynnsamt år för vildsvinen med ett milt klimat långt in på vintern samt en god födotillgång med bland annat mycket ekollon. Dessa faktorer gör att vildsvinsstammen har goda förutsättningar för en högre tillväxt under 2017 och ett stort jakttryck på unga vildsvin bedöms som nödvändigt. Hänsyn till lokala variationer måste tas inom vildsvinsförvaltningen och framförallt avskjutningen.

November -19

Drevjakterna är i full gång ute i länet och det är en hel del jägare ute i skog och mark. Detta gör att det blir mycket turbulens i skogsmarkerna och vildsvinen kan tendera till att röra på sig mer än annars. Glöm inte bort att jaga vid fält där vildsvinen kan göra skada, det är fortfarande en viktig jakt för att skadenivåerna skall hållas nere. Drevjakterna efter vildsvin kan ofta innebära utmanande situationer med snabba skott och det är därför viktigt att man både tränar på dessa situationer innan jakt. Håll även hårt i etiken vid all jakt.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2019-11-06