Jönköping - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Jönköping

Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet. 2016 var ett gynnsamt år för vildsvinen med ett milt klimat långt in på vintern samt en god födotillgång med bland annat mycket ekollon. Dessa faktorer gör att vildsvinsstammen har goda förutsättningar för en högre tillväxt under 2017 och ett stort jakttryck på unga vildsvin bedöms som nödvändigt. Hänsyn till lokala variationer måste tas inom vildsvinsförvaltningen och framförallt avskjutningen.

September -19

Det är nu september och skördetiden är i full gång. Det innebär att fälten öppnas upp och ytterligare skyddsjakt kan komma att behövas, framförallt vid nysådd av t.ex. höstvete. Det är även tillåtet sedan 1 månad tillbaka att släppa vildsvinshundar, dock under förutsättning att de inte jagar rådjur, dovvilt eller kronvilt. Om man har hundar som även jagar dessa arter får man vänta till 1 oktober. Håll etiken högt vid jakt efter vildsvin och glöm inte att §27 jaktlagen, jakt skall bedrivas så att vilt inte utsätts för onödigt lidande, gäller även vid skyddsjakt.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2019-09-12