Jönköping - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Jönköping

Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet. 2016 var ett gynnsamt år för vildsvinen med ett milt klimat långt in på vintern samt en god födotillgång med bland annat mycket ekollon. Dessa faktorer gör att vildsvinsstammen har goda förutsättningar för en högre tillväxt under 2017 och ett stort jakttryck på unga vildsvin bedöms som nödvändigt. Hänsyn till lokala variationer måste tas inom vildsvinsförvaltningen och framförallt avskjutningen.

Oktober 2021

Drevjaktsäsongen har gjort entré på allvar och älgjaktspremiären är annalkande med stormsteg. Många bedriver kombinerade jakter på fler klövvilt samtidigt och andra bedriver jakt på endast en eller två arter samtidigt. Oavsett vad är det viktigt att fortsätta arbeta med det etiska tänket vid all jakt, även då man jagar vildsvin. Det kan ofta gå fort när man jagar vildsvin och man ska alltid komma ihåg att ett icke avlossat skott behöver man aldrig ångra.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2019-11-06