Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Jönköping

Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet. 2016 var ett gynnsamt år för vildsvinen med ett milt klimat långt in på vintern samt en god födotillgång med bland annat mycket ekollon. Dessa faktorer gör att vildsvinsstammen har goda förutsättningar för en högre tillväxt under 2017 och ett stort jakttryck på unga vildsvin bedöms som nödvändigt. Hänsyn till lokala variationer måste tas inom vildsvinsförvaltningen och framförallt avskjutningen.

December 2022

Advent och jul kommer allt närmare och varför inte fira denna högtid med en vildsvinsjulskinka? Vildsvin erbjuder ett fantastiskt gott kött som gör sig mycket bra på julbordet. Jakten efter vildsvin utgörs oftast under december månad som drevjakt eller åteljakt. Under vinterhalvåret är jakt vid åtel ofta mer effektiv jämfört med övriga tider på året med anledning av minskad tillgång på naturligt foder. Åteljakten innebär också en möjlighet till selektiv avskjutning för att styra vildsvinsstammen i den riktning man önskar.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar.

2014-09-16 2019-11-06