Jönköping - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Jönköping

Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet. 2016 var ett gynnsamt år för vildsvinen med ett milt klimat långt in på vintern samt en god födotillgång med bland annat mycket ekollon. Dessa faktorer gör att vildsvinsstammen har goda förutsättningar för en högre tillväxt under 2017 och ett stort jakttryck på unga vildsvin bedöms som nödvändigt. Hänsyn till lokala variationer måste tas inom vildsvinsförvaltningen och framförallt avskjutningen.

Juli -19

Juli månad är här och den spännande jakten i spannmålen börjar bli aktuell i samband med mjölkmognad. Det kan vara svårt att se vilket kön vildsvinet har då de befinner sig i spannmålen och om det är kultingar med suggorna ute på fälten, var därför extra uppmärksamma vid jakterna så att ingen sugga skjuts som har smågrisar. Arbeta med flyttbara torn och försök hitta de platser där vildsvinen går ut i fälten för att få en god överblick över vilket kön vildsvinen har. Etiken ska vara ledande i samtliga jaktformer, även vid jakt efter vildsvin!
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2019-07-09