Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Södermanland

Vildsvinen är etablerade i hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskilda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

SVA har under 2021–2022 tagit emot prover för att undersöka förekomsten av Salmonella Choleraesuis hos vildsvin, och man kan sett att en relativt stor spridning av sjukdomen. Dödligheten bland drabbade grisar kan vara hög. Sjukdomen kan drabba vildsvin i alla åldrar med drabbar framför allt djur yngre än 4 månader. På SVA:s hemsida finns mer information om salmonella hos vildsvin.

Vinter/Vår 2024

Under år 2022 och även 2023 rapporterade flera delar av länet att vildsvinsstammen minskat kraftigt. Att antalet vildsvin ökar och minskar mellan år är helt naturligt. Lokalt har dock utbrott av Salmonella påverkat vildsvinsstammen kraftigt.
Läs mer...

2014-09-16 2022-12-08