Södermanland - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Södermanland

Vildsvinen är etablerade i hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskilda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Provtagning av salmonella på fällda vildsvin pågår just nu i centrala och östra delarna av Södermanland. Ytterligare information: https://jagareforbundet.se/mitt/sodermanlands-lan/jagareforbundet-sodermanlands-lan/vilt-i-sormland/provtagning-for-salmonella/

Juni 2021

Alla djur är tillåtna enligt jakttid men kom ihåg att ”sugga som följs av randiga, eller bruna små kultingar är fredad hela året”. Nu när grödan börjar växa sig högre kan det vara svårt att se om suggan är ensam eller inte och därmed är det viktigt att vara extra observant på om hon är spendragen eller om det finns smågrisar i närheten.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2021-05-07