Södermanland - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Södermanland

Vildsvinen är etablerade i hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskilda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Juli 2020

På flera håll i länet minskar vildsvinsstammen, framförallt beroende på högt jakttryck. När man förvaltar måste man utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där. Dock kan vi se en hög reproduktion till följd av den milda vintern. En stor andel av hondjuren, även de yngre hondjuren, har fått kultingar, vilket lokalt kan innebära starkt växande stammar.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2020-06-02