Södermanland - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Södermanland

Vildsvinen är etablerade i hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskilda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Provtagning av salmonella på fällda vildsvin pågår just nu i centrala och östra delarna av Södermanland. Ytterligare information: https://jagareforbundet.se/mitt/sodermanlands-lan/jagareforbundet-sodermanlands-lan/vilt-i-sormland/provtagning-for-salmonella/

Januari 2022

Hundjakten pågår januari ut, men tänk på etiken vid hundanvändning så att inte för många hundar släpps samtidigt och att hundar med oönskat beteende inte släpps alls. Vi har börjat komma in i föryngringsperioden, vilket gör att man bör extra försiktig och observant då det kan finnas en del randiga kultingar i skogen.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2021-05-07