Stockholm - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Stockholm

Generellt växande stam

Antalet vildsvin i Stockholms län är i växande antal. Detta gäller generellt för länet och stora variationer finns som vanligt. Även mycket goda föryngringsår så minskar vildsvinsstammen på flera håll, framförallt beroende på högt jakttryck. Det här är ett tydligt bevis för att förvaltningen måste utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där.

Även om det har blivit lite bättre så består vildsvinsstammen i Stockholms län fortfarande av en stor andel yngre vildsvin (på grund av ett tidigare hårt jakttryck på vuxna djur) och det är ganska få vuxna/kapitala djur i förhållande till det totala antalet vildsvin. Det bör tas i beaktande i förvaltningen och jakttrycket bör läggas på årsungar av vildsvin medan viss försiktighet bör råda med att skjuta vuxna kapitala djur. Att i princip aldrig skjuta äldre suggor (ledarsuggor framförallt) samt att spara yngre galtar brukar vara en bra metod för att komma till rätta med en sned åldersbalans i vildsvinsstammen. Det leder i sin tur till en vildsvinsstam som är lättare att kontrollera antalsmässigt, samt att det blir färre skador i jordbruket, då äldre djur är skyggare och har större erfarenhet av vilka områden som det är ”farligt” att vistas i.

I övrigt är vildsvinen i Stockholms län fortfarande ojämnt spridda i länet efter 30 år och etablerar sig kontinuerligt i nya områden. Det blir fler och fler områden nära bebyggelse där vildsvinen dyker upp och där det trots att de är få kan ställa till en del problem. Generella rekommendationer i Stockholms län är att lägga ett högt jakttryck på vildsvinen i områden där de ställer till problem (framförallt tätortsnära). Och i övrigt att framförallt inrikta jakten på årsungar av vildsvin.

Oktober 2021

Full fart på jaktsäsongen med hund och även hög tid att avgöra om man ska minska en lokal vildsvinsstam genom att skjuta unga vuxna hondjur.
Läs mer...

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2019-11-06