Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Stockholm

Ökande och minskande stam beroende på perspektiv

Sett i närtid så minskar antalet vildsvin generellt i Stockholms län. Ser vi över några tiotals år så ökar stammen, framförallt beroende på att vildsvinen befinner sig i en återetablering där de sprider sig till nya områden.

Även mycket goda föryngringsår så minskar vildsvinsstammen på flera håll, framförallt beroende på högt jakttryck. Det här är ett tydligt bevis för att förvaltningen måste utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där.

Några kalla vintrar eller ett par dåliga föryngringsår i kombination med att man skjuter många vuxna djur ger ofta stora effekter på antalet vildsvin, samt ofta den motsatta effekten på skadebilden i grödor, jämfört med det många tror. Finns det få unga djur och jägarna skjuter en stor andel vuxna, så ändrar man sammansättningen av den vildsvinsstam som finns kvar. Det blir helt enkelt många unga djur i populationen och med det allt som oftast en ökad skadeproblematik, trots att antalet vildsvin är färre. En stor andel rutinerade äldre djur ger färre skador i tex lantbruket. En stor andel unga djur ger motsvarande ökade skador.

Ovan behöver tas i beaktande i förvaltningen och jakttrycket bör läggas på årsungar av vildsvin medan viss försiktighet bör råda med att skjuta vuxna kapitala djur. Att i princip aldrig skjuta äldre suggor (ledarsuggor framförallt) samt att spara yngre galtar brukar vara en bra metod för att komma till rätta med en sned åldersbalans i vildsvinsstammen. Det leder i sin tur till en vildsvinsstam som är lättare att kontrollera antalsmässigt, samt att det blir färre skador i jordbruket, då äldre djur är skyggare och har större erfarenhet av vilka områden som det är ”farligt” att vistas i.

I övrigt är vildsvinen i Stockholms län fortfarande ojämnt spridda i länet efter 30 år och etablerar sig kontinuerligt i nya områden. Det blir fler och fler områden nära bebyggelse där vildsvinen dyker upp och där det trots att de är få kan ställa till en del problem. Generella rekommendationer i Stockholms län är att lägga ett högt jakttryck på vildsvinen i områden där de ställer till problem (framförallt tätortsnära). Och i övrigt att framförallt inrikta jakten på årsungar av vildsvin.

Vinter 23/24

Föryngringen var utdragen under 2023 på grund av en generell sänkning av medelåldern i vildsvinsstammen. Detta gör att man alltid bör utgå från att små kultingar finns med när man ser vildsvin och vidare är det en ganska stor variation i åldrar bland vildsvinen.
Läs mer...

2014-09-16 2022-12-08