Västmanland - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Urval för tabell

Välj år:

OK

Viltolyckor för vildsvin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Foto: Mostphotos

Västmanland

Vildsvinen får allt större utbredningsområde i länet och blir därmed fler till antalet. En stam som i de etablerade områdena inte ökar utan på fler håll minskar stammen istället men med stora lokala variationer. Att stammen minskar beror på ett högt jakttryck och visar på en adaptiv förvaltning. 

Stammen består av en stor del årsgrisar och av de vuxna är det många som är födda förra året. Detta beror på ett högt jakttryck på äldre djur. Avskjutningen bör rikta in sig på en större andel årsgrisar. Här kan det vara bra att inte fälla den första eller den största i en grupp som oftast är ledarsuggan. Är hon kvar undviker gruppen ofta de platser där de blir störda av jakt ofta,  tex jordbruksmark.
Vildsvinen etablerar sig även allt mer i Bergslagen men det är fortfarande stora områden som saknar vildsvin där. Även i bebyggelsen blir det allt oftare vildsvin och där bör jaktlagen som jagar lägga ett högre tryck och jaga oftare med hund under hösten för att fälla fler och störa dem.
 
 

Maj 2021

De flesta suggor har nu fått eller ska få kultingar så var observant så inte dessa fälls vid jakten.
Läs mer...

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning

Beräknad vildsvinsavskjutning per 1000 hektar i jaktvårdskretsar 2017/18 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-16 2019-11-06