Svenska Jägareförbundet

Meny

Golden Retriever. Foto: Oscar Lindvall

Golden retriever är en hundras från Storbritannien. Liksom övriga fem retrievrar är den en apporterande fågelhund. Det ursprungliga användningsområdet var att apportera vid jakt på sträckande änder och vid klappjakter på fälthöns och annat småvilt. Golden, som den kallas till vardags, har en instinktiv kärlek till vatten. Den har ett vänligt temperament och vill gärna vara till lags, will to please.

Som framgår av rasstandarden kommer Golden Retriever från gränstrakterna mellan England och Skottland och dess ursprung kan dateras till senare delen av 1800-talet. Vid den tiden hade nya typer av gevär slagit igenom som förändrade sättet att jaga betydligt.

Det medförde naturligtvis även stora förändringar gällande vilka krav man ställde på sina jakthundar, efterfrågan på goda och uthålliga apportörer ökade markant.

Många sysselsättningsområden

Som ägare till en Golden Retriever bör man vara aktiv och avsätta mycket tid för olika aktiviteter, då Golden är en allround hund så är det bara fantasin som sätter gränser.

Golden används idag på många olika sätt som apporterande hund vid jakt, eftersökshund på skadeskjutet och trafikskadat vilt samt räddningshund, många Golden har även tävlat framgångsrikt inom lydnad och bruksgrenar.

Jaktgolden under andjakt. Foto: Madeleine Lewander
Jaktgolden under andjakt. Foto: Madeleine Lewander

Utmärkande för en Golden är förmågan att kunna växla mellan passivitet och aktivitet vid exempelvis jakt där hunden ska kunna vänta lugnt vid förarens sida tills viltet fallit och kommandot apport kommer. En Golden ska även kunna arbeta självständigt i olika söksituationer där viltets position inte är känd, egenskapen arbetslust och viljan att vara till lags gör Golden till en utmärkt kamrat i olika jaktsituationer.

I sin egenskap av apportör hyser Golden Retrievern en stor passion för vatten och badar gärna så fort tillfälle ges, att bära på föremål är ett vanligt sätt för en Golden att visa glädje och dom bär gärna på allehanda saker som skor, handskar och leksaker så fort tillfälle ges.

En Golden ska utstråla sundhet och ha ett vänligt uttryck. Den ska vara följsam, intelligent med en medfödd arbetsförmåga. Vidare skall den ha självförtroende, vara tillgiven och vänlig.

Det är en ras som är lätt att lära olika saker men som i mycket annat gäller principen att ju mer tid man lägger ner desto bättre resultat får man.

Golden är en av dom mest populära raserna i Sverige idag tack vare sitt behagliga sätt och passar in såväl hos barnfamiljer som hos den aktive friluftsmänniskan och jägaren.

2012-10-21 2022-05-17