Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Åsa Norrby

Labradoren är en perfekt jaktkamrat för den som behöver en apporterande fågelhund vare sig det rör sig om stora fasanklappjakter eller om att hitta ensamjägarens enstaka fällda sträckänder i besvärliga vassar.

Apporteringslusten i kombination med ett mjukt apportgrepp är något som rasen bär med sig tack vare generationers målinriktad avel. Redan i slutet av 1800-talet kan man säga att labradorens utveckling till apportör påbörjades. I England, som betraktas som rasens hemland, började man då använda den bakladdade dubbelpipiga hagelbössan istället för sin mynningsladdade föregångare. Förändringen gjorde att fler vilt kunde fällas på kort tid varför behovet av en apporterande hund uppkom.

Labrador retriever

Foto: Stefan Simonsson

Tack vare sin mentala stabilitet ska labradoren kunna vänta tyst och tålmodigt även under pressande jaktsituationer. Närhelst du ber ska den växla om från passivitet till effektivt apporteringsarbete och inte sluta förrän du säger till.

Balansen mellan självständighet och samarbetsvilja är ett av rasens adelsmärken. När så krävs ska den helt självständigt kunna söka igenom ett markavsnitt för att finna fälld fågel som den inte haft möjlighet att markera. Den ska också kunna underordna sig förarens anvisningar till en nedslagsplats för att där kunna finna en eventuell löpa att självständigt reda ut och apportera fågeln. Den ska inte bry sig om levande oskadat vilt utan enbart ägna sig åt det som är påskjutet.

Jaktlabrador apporterar and. Foto: Madeleine Lewander

Foto: Madeleine Lewander

Den har medfödda anlag för att kunna utvecklas till en koncentrerad markör som under pågående skytte memorerar det vilt som fälls. Tack vare sin minnesbild och goda näsa ska den snabbt kunna lokalisera och apportera viltet när skyttet är avslutat.

Den har en stor vattenpassion och är en duktig simmare vilket gör att den kan arbeta länge och ihärdigt även i kalla vatten. En oumbärlig hjälp som man inte vill vara utan under höstens and och sjöfågeljakter.

Rasen är lättdresserad tack vare sin medfödda samarbetsvilja. Naturligtvis krävs dock ett visst mått av träning och utbildning för att labradorens fina inneboende arbetsegenskaper ska komma till sin fulla rätt. Ju mer arbete du lägger ner på din hund desto säkrare och effektivare jaktkamrat får du.

Labradoren kan användas som apportör på i stort sett all typ av fågeljakt samt har- och kaninjakt. Den fungerar också ofta utmärkt som eftersökshund på skadeskjutet eller trafikskadat klövvilt.

Labrador retriever

Foto: Stefan Simonsson

För att säkerställa rasens arbetsegenskaper anordnas jaktprov över hela landet till ledning för avelsarbetet. De egenskaper som prövas är bland andra viljan till samarbete, apporteringsförmåga och arbetslust men också förmågan att lugnt vänta på sin tur.

 

2012-10-21 2022-05-17