Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Användningsområde

Korthårig vorsteh är en mångsidig jakthund, den passar för fågelarbete som stående fågelhund, för alla typer av eftersök, för apportering på land och i vatten samt för viltspårarbete.

En typisk jakthund som behöver både fysisk och psykisk stimulans.

Hälsa

Korthårig vorsteh deltar tillsammans med alla kontinentala fågelhundsraserna inom Svenska Vorstehklubben (SVK) i ett övervakningsprogram för kontroll av höftledsdysplasi (HD)-förekomst där målmedveten avel skall förebygga just uppkomst av HD hos denna typ av arbetande fågelhund.

Korthårig vorsteh är i grunden en robust och sund hund.

Egenskaper - mentalitet

Korthårig vorsteh ska vara stabil, balanserad och pålitlig med jämnt temperament. Rasen är uppmärksam och vänligt inställd till människor och ska ha bra följsamhet gentemot föraren. Den ska vara uthållig med stor jaktlust, mångsidig med god nervstyrka och viltskärpa.

Storlek och utseende

Korthårig vorsteh skall vara en ädel och harmoniskt byggd hund. Dess kroppsbyggnad skall borga för styrka, uthållighet och snabbhet. God resning, flytande linjer, torrt huvud, väl buren svans, tätt åtliggande, glänsande päls och vägvinnande, harmoniska rörelser understryker dess ädelhet.

Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden. Mankhöjd för hanhund: 62-66 cm och för tik: 58-63 cm.

Pälsvård

Pälsen skall vara kort och tät och skall kännas fast och hård. På huvud och öron skall den vara tunnare och kortare och på svansens undersida obetydligt längre. Hela kroppen skall vara täckt av päls. Pälsvård är normal borstning.

Historik

Rasen har sitt ursprung i de hundar som framförallt i Medelhavsländerna användes vid fågeljakt med nät samt vid jakt med falk. Hundar av denna typ infördes till de tyska furstehusen från Frankrike, Spanien och Flandern. Hundarnas viktigaste förmåga var att stå för vilt. Man fällde "fågeln i uppfloget" framför hunden. Detta var första steget i den korthåriga vorstehhundens övergång från att vara en ren stående fågelhund till dagens mångsidiga jakthund.

År 1879 gick representanter för olika tyska avelsföreningar samman och enades om en rasbeskrivning för korthårig vorsteh vilken ligger till grund för den rastyp vi har i dag.

2012-10-21 2018-09-26 Johanna Thörnqvist