Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Kristina Berntsson

Långhårig vorsteh härstammar från såväl fågelhundar som vatten- hundar och drivande hundar, vilket grundlagt rasens stora mångsidighet. Redan år 1879 fastställdes de viktigaste rastypiska egenskaperna och alltsedan dess har rasavel bedrivits. 1897 upprättade friherre von Schorlemer den första rasbeskrivningen och därmed lades grunden för dagens rasavel.

Helhetsintryck

Långhårig vorsteh skall vara kraftig och muskulös med flytande linjer. Den skall inte vara högställd. Hos mindre individer är det eftersträvansvärt med mycket substans. Alltför massiva och därmed tunga hundar är inte önskvärt.

Långhårig vorsteh är en mångsidig jakthund som även används som apportör och eftersökshund.

2012-10-21 2018-09-26 Johanna Thörnqvist