Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjäll. Foto: Mostphotos

Så tycker Jägareförbundet om fjälljakt

Småviltjakten på statens marker i det svenska fjällområdet är en unik resurs.

Alla har en skyldighet att vårda denna resurs och värna den från ett felaktigt nyttjande. Som en utgångspunkt i detta är det Svenska Jägareförbundets bestämda uppfattning att småviltjakten på statens marker i fjällområdet, på samma sätt som i våra grannländer, främst ska tillgodose behovet av småviltjakt för jägare fast bosatta i vårt land.


2017-10-12 2022-01-12