Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt på de allra flesta jaktbara arter kräver tillgång till jakthund. Foto: Mostphotos

Löshundsjakt

Jakthundar är en viktig grund i den svenska jakten.

Jakt på de allra flesta jaktbara arter kräver (båda av etiska skäl och enligt lag) tillgång till jakthund. Sverige är ett stort land med relativt glesa djurpopulationer. En hund som söker upp, ställer eller driver viltet är avgörande för jakten.

Det ställs höga krav på jakthundarna. De ska jaga på ett sätt som inte skapar onödigt lidande för de jagade djuren eller problem för exempelvis tamdjurshållning eller andra näringar. Hundarnas beteende och förmågor styrs främst med träning, avel, olika prov och tester. Användandet av hundarna styrs också av den etik som omfattar jakten.

Jakt med lös hund är ett kulturarv som vi är stolta över och en förutsättning för att kunna nå de mål för viltförvaltningen som samhället ställer upp.


2017-10-12 2018-08-02