Svenska Jägareförbundet

Meny

Tillvaratagandet av bytet är centralt för alla jägare. Foto: Lena Runer

Viltmat/acceptans

Tillvaratagandet av bytet är centralt för alla jägare.

Viltkött är en fantastisk produkt som värderas högt av både jägare och allmänhet. Det beror på att viltet har levt naturligt och aldrig kommit i kontakt med mediciner, slakttransporter eller onaturlig stress. Viltköttet skördas därtill på ett etiskt och hållbart sätt.

Viltköttets höga kvalitet är en av flera faktorer som skapar acceptans för jakt. Därför är det viktigt att reglerna runt försäljning av viltkött är enkla, så att viltkött lätt kan bli tillgängligt för allmänheten.


2017-10-12 2022-09-06