Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltvård är en naturlig del av jakten. Den gynnar såväl jaktbart vilt som arter som inte jagas. Foto: Niklas Liljebäck

Viltvård/ekosystemtjänster/hållbarhet

En utgångspunkt för Svenska Jägareförbundets verksamhet är att ”Jakt och viltvård är ett hållbart brukande som gynnar naturens mångfald”.

Att skörda överskottet, utan att förbruka kapitalet, gör jakt till ett klokt och hållbart nyttjande av naturen – en ekosystemtjänst.

Viltvård är en naturlig del av jakten. Den gynnar såväl jaktbart vilt som arter som inte jagas. I viltvården ingår att skapa skydd för djuren, tillgång till foder, vattenmiljöer och att hålla efter predatorer. Genom den viltvård som jägarna utför genereras omfattande samhällsvärden. Genom jakt och viltvård bevaras och utvecklas biologisk mångfald och en varierad landskapsbild.


2017-10-12 2022-09-06