Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Oscar Lindvall

Viltvårdsområden

Viltvårdsområden har sedan de började inrättas på 1930-talet skapat stora, stabila jaktliga sammanslutningar.

Detta har gynnat viltförvaltningen genom att planeringen har kunnat vara långsiktig. Det har också gynnat markägare och jägare som på ett samordnat sätt har kunnat jaga över stora ytor. Detta är viktigt i all jakt, men kanske särskilt för dem som är intresserade av jakt med lös hund. Den stabila organisationen med stora sammanhängande marker har också underlättat för marklösa jägare att via arrende eller gästkort finna jaktmöjligheter.

Genom den lagstiftning som finns har både jaktarrendatorer och markägare en rättslig ram att agera inom vid de tillfällen då man är oeniga. Det finns dock vissa brister i lagstiftningen som Jägareförbundet vill justera.


2017-10-12 2017-10-24