Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Vapen/ammunition

För att kunna genomföra en effektiv och etisk välgrundad jakt behövs ändamålsenliga vapen.

Foto: Erik Ardelius

Svenska Jägareförbundet vill ha enkla lagar och regler och minimera byråkratiskt krångel. Grundinställningen är att jägare ska få tillgång till de vapen och den utrustning som behövs för att kunna jaga och sköta viltvården. Förbundets roll är främst att stödja och hjälpa medlemmarna utifrån deras behov av jaktvapen, samt att skapa opinion för förbundets åsikter kring vapen och ammunition.

Ammunition och kultyper ska väljas utifrån sin lämplighet att fälla viltet. Ur ett etiskt nyttjandeperspektiv ska därutöver så liten köttförstörelse som möjligt eftersträvas. Vad gäller bly kontra kopparammunition så vill förbundet att jägarna själva ska få avgöra vilken typ av ammunition de vill använda. Men eftersom blykulor innebär att jägarna måste skära bort mer kött runt träffområdet för att undvika blyfragment i köttet, rekommenderar förbundet jägare att – i de fall det är möjligt – använda blyfria alternativ.


2017-10-12 2017-10-24