Svenska Jägareförbundet

Meny

Räv. Foto: Mostphotos

Småvilt

De mesta småviltet får stora eller flera kullar med ungar varje år.

Grävling. Foto: Mostphotos

Dessa arter har ofta en hög naturlig dödlighet (främst bland ungar). Jakten har normalt ingen eller en marginell inverkan på stammarnas storlek. Anpassad markanvändning, viltvård och predatorkontroll förbättrar förutsättningarna för småviltstammarna. Jakt med drivande hund efter hare och räv är två viktiga traditionella jaktformer inom det som kallas allmogejakt.


2017-10-12 2017-10-24