Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Hanna Oscarsson

Jägarexamen

För att bli jägare måste man ha vissa grundkunskaper.

Därför är innehållet i Jägarskolan och proven i Jägarexamen mycket viktiga. Jägarexamen innehåller både teoretiska och praktiska prov, som vid godkänd examen ger möjlighet att söka vapenlicens på jaktvapen hos polisen. Förtroendet för jägarkåren sammanhänger med den kunskap om djur, natur, säkerhet och etik som jägarna får med sig av utbildningen. Det är därför viktigt att kraven för jägarexamen är kvalitetsäkrade och hålls på en nivå som säkerställer en hög acceptans för jakten.


2017-10-12 2017-10-24