Svenska Jägareförbundet

Meny

Vildsvin vid foderautomat. Foto: Thomas Ohlsson

Utfodring

Vilt ska regleras med jakt – inte svält.

Detta är en grundläggande princip i Svenska Jägareförbundet. Åtling är i första hand en jaktmetod och inte utfodring. Utfodring kan användas för att stödja viltet under exempelvis hårda vintrar eller för att styra viltet i landskapet (från vägar eller begärliga grödor).

Utfodring av vilt ska ske med omdöme, med oprocessade grödor (främst grovfoder som ensilage, sockerbetor bör undvikas) och i lämplig omfattning. Stödjande utfodring under vegitationsperioden ska undvikas. Jägare som utfodrar vilt har ett extra stort ansvar att anpassa jakten utifrån en ökad överlevnad, särskilt om det uppstår skador på grödor.


2017-10-12 2022-09-06