Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Niklas Liljebäck

Viltkameror/åtelkameror

En modern viltförvaltning är adaptiv, det vill säga den anpassas efter viltstammarna, jakten och många andra kriterier.

Åtelkamera. Foto: Mostphotos

För att få förvaltningen adaptiv krävs bra underlag, bland annat förstklassiga inventeringar. Viltkameror är ett effektivt verktyg för att lokalt kunna inventera olika viltarter. Användningsområdet för viltkameror är stort och kommer sannolikt att öka. Svenska Jägareförbundet anser att det ska vara enkelt och gratis för privatpersoner att använda viltkameror.

Viltkameror är även ett bra verktyg för att öka effektiviteten i jakten, eftersom jägarna får mer kunskap om de lokala viltstammarna.


2017-10-12 2023-05-30