Svenska Jägareförbundet

Meny
Flicka med fälld duva och labrador.

Jägare känner ansvar för och delaktighet i förvaltningen av det vilda. Foto: Madeleine Lewander

Jaktetik

Den svenska jaktlagen detaljreglerar inte jakten.

Jägarna själva har skapat etiska riktlinjer. Dessa baseras på bland annat god hundhållning, omtanke om viltet, respekt för allmänheten och allas rätt till naturen.

Jägarnas etiska regler går utöver vad lagstiftningen kräver, vilket medför att jägare känner ansvar för och delaktighet i förvaltningen av det vilda. Detta ansvar ska vårdas och jägarnas etik ska utvecklas i takt med att samhällets normer och värderingar förändras.

Etikarbetet ska alltid vara levande i förbundet. En hög etik inom jakten ökar acceptansen för jakt och viltvård i samhället.


2017-10-12 2018-08-02