Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Internationella ståndpunkter

EU:s arbete har stor inverkan på jakten.

Därför är den internationella intressebevakningen ett prioriterat arbetsområde. Svenska Jägareförbundet arbetar såväl direkt mot EU som genom den europeiska jägarfederationen FACE och via Nordic Hunters Alliance (NHA).

Principerna om subsidiaritet och proportionalitet är centrala i EU:s arbete. Att principerna följs måste dock ständigt bevakas. Förbundet anser att viltförvaltningen ska ske nationellt, lokalt och adaptivt med utgångspunkt från den lokala kännedomen om förhållandena för viltet.

Förbundet vill att att Sverige, gärna tillsammans med likasinnade länder, driver frågan om att ändra internationella direktiv så att de lämnar så stor möjlighet till decentralisering och nationell anpassning som möjligt. Det tar dock lång tid att ändra dessa direktiv och utgången är osäker eftersom det finns starka motsättningar mellan olika intressen.

Förbundet vill också påverka tillämpningen av befintliga direktiv. De svenska myndigheternas och domstolarnas inställning har ofta varit försiktig vilket har inneburtit att tillämpningen av EU- reglerna har blivit alltför ambitiös. Ett område som fått stor uppmärksamhet är vargfrågan, där olika länder inom EU tillåts förvalta vargen på olika sätt.


2017-10-12 2017-10-24