Svenska Jägareförbundet

Meny
Vildsvinskulting

Jägare som utfodrar vildsvin skjuter klart fler vildsvin per hektar än de som har vildsvin men inte utfodrar. Foto: Jesper Einarsson

Utfodring - läs mer!

Viltstammarna ska regleras med jakt, inte svält. Jägareförbundet delar inte bedömningen att det går att sänka överlevnad och reproduktion genom att minska utfodringen, utan att viltet svälter.

Jägare och markägare är alltid skyldiga att reglera viltstammarna om det behövs. Ökar man överlevnad och reproduktion genom utfodring har man självfallet ett extra stort ansvar.

SLU:s (Sveriges Lantbruksuniversitet) undersökningar visar att jägare som utfodrar vildsvin skjuter klart fler vildsvin per hektar än de som har vildsvin men inte utfodrar.

Vi utfodrar viltet för att minska svält och lidande, men även för att öka reproduktionen och överlevnaden. Det gör att vi kan beskatta stammarna genom jakt istället för att viltet svälter ihjäl. Det är inte konstigare än att gödsla en åker eller skogen för att öka produktionen.

-Begränsas rätten att utfodra vilt kommer många jägare säkert att minska sin avskjutning, vilket kan leda till ökande istället för minskande skador.

All erfarenhet visar att vi behöver mer samverkan. Det är på det sättet vi hittills stoppat tillväxten för vildsvinsstammen, vilket är världsunikt.

Mer än hälften av alla vildsvin skjuts på åtel. Alla former av regleringar av hur man får åtla in vildsvin för att förenkla jakt skulle sannolikt att minska avskjutningen av vildsvin.

För mer information kontakta:


2016-11-02 2017-10-24