Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2022

Vi är i slutet av vintermånaderna och nu är det extra viktigt att viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fält för att begränsa fortsatta skador.

Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov. Man kan också få hjälp av Svenska Jägareförbundet, för information och anmälan går man in på Vildsvinshjälp.

Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.

Observera att det endast är årsgris som är lovlig fram till och med den 31 mars.

Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Minskande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till maj, nyfödda kultingar kan förekomma hela året. Det rapporteras om att det är färre kultingar än vanligt vid denna tiden på året.

Kullstorlek:
Medel.

Födotillgång
Tillgången är god.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Det är risk för skador främst på vallar och betesmarker, även trädgårdar med fallfrukt och annan föda är av intresse för vildsvinen.

Prognos 
Nu efter vintern så är det främst vallar, betesmarker som är mest drabbade.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framför allt vallar och betesmarker. Ha en intensiv jakt i anslutning till samhällen och städer, allt för att vildsvinen inte skall söka sig in i urbana miljöer i jakten på föda.

2022-03-08 2022-03-08