Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -18

Hundjakten är över för denna säsongen och den 16 februari blir vuxna svin fredade. Föryngringsperioden är i gång och på en del håll har redan årets första kultingar fötts. Stor försiktighet vid jakt på vildsvin måste iakttagas så att inte kultingförande suggor skjuts. Inrikta jakten på årsgrisar/brungrisar som uppehåller sig vid skadekänslig mark.

Stammens status
Stammen är stabil.

Huvudföryngringsperiod

Feb-maj.
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 


Kullstorlek:

Normala


Födotillgång

God.


Klimat:

Gynnsamt. 


Skadebild:

Skadebilden på framförallt vallar ökar i nu under våren. Lokalt förekommer stora problem. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa så här års och speciellt vid fuktig väderlek.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
När kylan släpper kommer de då fuktiga vallarna och andra gräsmarker bli mycket attraktiva för vildsvinen.


Rekommendation:

I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt "i skogen". Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Håll jaktetiken högt, och var noga med att ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund, innan jakten börjar.

Färg på kartan: Grön

2018-02-05 2019-06-17