Svenska Jägareförbundet

Meny

September -18

Skadebilden på framförallt vallar ökar under hösten. Lokalt förekommer stora problem. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa nu och några månader framåt.

Stammens status
Stammen är stabil.
Huvudföryngringsperiod
Feb-maj.
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar.
Kullstorlek:
Normala
Födotillgång
God. Indikationer på ett rikt ekollonår.
Klimat:
Gynnsamt. 
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Fält med odlad gröda måste hållas under uppsikt. 
Rekommendation:
I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt ”i skogen”. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem.  Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Håll jaktetiken högt, och var noga med att ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund, innan jakten börjar.

Färg på kartan: Grön

2018-09-10 2019-06-17