Svenska Jägareförbundet

Meny

November -19

Nu är det höst och jakten är igång på ”riktigt”. Där man odlar majs så är det naturligt att vildsvinen uppehåller i dessa fält fram tills dessa blir skördade, var uppmärksam på skador.

Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.

Det har under en längre tid har varit en del problem med vildsvins som uppehåller sig i och vid samhällen och städer, lokala jägare har här gjort ett väldigt bra arbete, problemen har blivit betydligt mindre. Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.

Det är gott om föda i naturen för vildsvinen.

Det är viktigt att man som villaägare plockar bort fallfrukt och annat i sin trädgård som vildsvinen kan vara intresserade av för att minska risken för oönskade besök!

Man bör vara väldigt uppmärksam under löshundsjakten då det som vanligt kan förekomma nyfödda kultingar i markerna.

Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Något ökande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden har varit februari till maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året.

Kullstorlek:
Medel till stora.

Födotillgång
Tillgången på föda och vatten är god.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Det är risk för skador främst i fält med majs, vallar och betesmarker.

Prognos
Nu under höstmånaderna så är det fält med majs, vallar och betesmarker som är mest drabbade. Efter skörd så koncentreras vildsvinen till skogsområden.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt majs, vallar och betesmarker som kan skadas. Ha en intensiv jakt i anslutning till samhällen och städer, allt för att vildsvinen inte skall söka sig in i urbana miljöer i jakten på föda.
Inrikta jakten på unga vildsvin, kombinera hundjakt och åteljakt.

2019-11-04 2019-11-04