Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2020

Augusti är en månad som är rätt intensiv då många grödor är attraktiva för vildsvinen när de mognar. Var ute och håll koll om de börjar gå ut på fälten så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem från fälten.

När spannmålen nu går från att vara i mjölke till mognad gäller det att var extra vaksam. Var ute mycket för att spana efter skador och vildsvin. Viktigt är också att ha en tät dialog med lantbrukarna på sina jaktmarker. Går det inte att skjuta, t.ex. kanske dåligt med kulfång, så stör vildsvinen med att skrika på dem. Nästa natt kanske man kommer åt att fälla något vildsvin. Den tredje natten sätts en radio ut med P1 med människor som pratar. Självklart ska vi fälla vildsvin när vi kan men det viktigaste är att störa vildsvinen regelbundet, helst varje natt, på fält där de gör skada. Nu ska ingen jakt ske på åtlarna i skogen utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt där. Detta så att vildsvinen håller sig i skogen och inte på fälten.

Det är en hög reproduktion i år med den milda vintern. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar finns lokalt rapporter om nyfödda kultingar.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Suggorna kan gå själva till fälten och de små kultingarna får ligga i kvar boet. Dessa riskerar att svälta ihjäl. Mycket viktigt med etiken, kom ihåg eftersöken också.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra, speciellt denna årstid.

Det verkar vara mindre med skador i västra delen men runt Västerås finns en del vildsvin så där bör man vara extra vaksam på skador och fälla vildsvin.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2020-08-05 2020-08-05